Фючър Джоб Салюшънс ООД е компания, която предлага иновативен подход в   подбора на специалисти  и развитието на пазара на труда.

Във връзка с разрастването на наш клиент, лидер в сферата на електрообзавеждането търсим да назначим:

Електротехници

Основни задължения:

 • Изграждане и поддръжка на промишлени и сградни  електроинсталации
 • Работа с ниско, средно и високо напрежение
 • Спазване на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд

Изисквания към кандидатите:

 • Средно, Средно специално или Висше образование в сферата на електротехниката
 • Опит на подобна длъжност ще се счита за предимство
 • Желание за развитие и усъвършенстване в сферата не Електротехниката
 • Отговорност, прецизност и коректност в изпълнение на поставените задачи

Компанията предлага:

 • Трудов договор с отлично стартово възнаграждение
 • Атрактивна бонусна система обвързана с индивидуалното представяне
 • Бонус присъствие
 • Ваучери за храна
 • Работно облекло, инструменти и транспорт до обектите на компанията
 • Работа на редовна смяна понеделник – петък от (8:00 – 17:00)
 • Постоянна и дългосрочна заетост

Ще се свържем само с одобрените по автобиография кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Дейността на Фючър Джоб Салюшънс, като посредник по подбор на персонал се базира на лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 2387/2017г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *